Kreditering

CARL NIELSENS CAMINO
ER PRODUCERET AF:

Foreningen Nordic Performance Art & Carls Venner i samarbejde med Carl Nielsen Museet og Geopark – Det Sydfynske Øhav.

TAK TIL FONDE OG PULJER
DE 110 KM ER STØTTET AF:

Øernes Kunstfond, Frilufts Rådet – udlodningsmidler til friluftsliv, Statens Kunstfonds arbejdslegat, Faaborg-Midtfyn Kommunes Kulturpulje, Odense Kommune/Oplev Odense Puljen, William Demant Fonden, Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat, Spar Nord Fonden samt ”Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Europa investerer i landdistrikterne” SE LINK TIL https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_en